Hvad vil vi med uddannelserne – i Nordjylland?

Hvad vil vi med uddannelserne – i Nordjylland?

29. april 2019 Ikke kategoriseret

Af Elisabeth Lauridsen Lolle, Postdoc, Aalborg Universitet

Hvad vil vi med uddannelserne? Det spørgsmål stiller Er ik Jørgen Hansen i bogen “Uddannelsessystemerne i et sociologisk perspektiv” (Hansen, 2011). Han besvarer spørgsmålet ved at for tælle om udviklingen i folkeskolens formålsparagraf , fra “at f remme og udvikle Børnenes Anlæg og Evner, at styrke deres Karakter og give dem nytt ige kundskaber” (Undervisningsminister iet , 1937) t il i 2006-loven at give eleverne kundskaber og færdigheder, der skal forberede dem på videre uddannelse og en lyst t il at lære mere (Undervisningsminister iet , 2018) . De er ikke børn længere, men elever, der skal have lyst t il at lære. Ungdomsuddannelse, videre uddannelse og ud på arbejdsmarkedet . På den måde bliver uddannelsespolit ik en del af arbejdspolit ik, uddannelseslogik bliver en del af arbejdsmarkedslogik.

Læs rapport

nordjyskvirksomhedspanel:

%d bloggers like this: